Večeras u Sarajevu svečana večera u povodu Dana poduzetnica

0
1810
Večeras u Sarajevu svečana večera u povodu Dana poduzetnica
Večeras u Sarajevu svečana večera u povodu Dana poduzetnica - ilustracija: Getty

Zastupljenost žena u društvu, i pored brojnih nastojanja da se to promijeni, još uvijek je nedovoljna.

Borba za prava žene nije nadgradnja sadašnjice, nego osnovna potreba izgradnje okruženja u kojem postoje jednake mogućnosti za sve.

O tome govore brojne teorije, ali nažalost, ne i praksa.

Upravo radi toga, neophodno je koristiti se svakom ukazanom prilikom da se o ovome govori, da svoj doprinos daju pojedinci i institucije, čije djelovanje može mijenjati postojeću, a nametnutu ulogu žene.

Stoga, Regionalna asocijacija poduzetnica ¨Poslovna žena¨ nastoji što bolje pozicionirati ženu, kao osnovni preduvjet za poduzetnički uspjeh žene. Na tragu takvog nastojanja i ove godine organizira obiljžavanje Svjetskog dana poduzetništva žena.

Svečana večera u Sarajevu će okupiti najutjecajnije žene; ambasadorice, političarke, predstavnice različitih institucija i organizacija, kao i žene poduzetnice.

Tek zajedno, udružene, žene dobivaju snagu, tek uz prezentaciju te snage u javnosti, mogu se očekivati promjene.

Regionalna asocijacija poduzetnica “Poslovna žena”