Utisak sa Samita ženskog liderstva u Sarajevu, 6. aprila 2019. godine

0
2035
Utisak sa Samita ženskog liderstva u Sarajevu, 6. aprila 2019. godine
Utisak sa Samita ženskog liderstva u Sarajevu, 6. aprila 2019. godine

S ponosom prenosimo pismo u cjelosti koje nam je proslijedila gospođa Nada Budiša, Sekretarka Savjeta za žensko preduzetništvo PPK BL, jedna od panelistica na ovogodišnjem samitu “Women in Leadership Summit SEE 2019”

Vrijedno počinjemo sa pripremama za “Women in Leadership Summit SEE 2020”
Pratite nas, uskoro više informacija!!!

“U aprilu ove godine pripala mi je izuzetna čast da budem jedna od panelistica na Samitu ženskog liderstva preduzetništva za jugoistočnu Evropu. Budući da je poziv stigao od članica Regionalne asocijacije poduzetnica „Poslovna žena“ koje sam od ranije poznavala i izuzetno cijenila sa radošću sam prihvatila njihov poziv i ne sluteći koliko će on biti značajan za mene i preduzetnice koje su došle sa mnom iz Banja Luke. Naime, to nije bio uobičajen događaj, konferencijskog tipa na kojem se iznesu suhe činjenice i ode kući manje više bez pravog utiska o značaju istog. Ovaj događaj je suštinski promijenio prirodu našeg pristupa ovakvim događajima i druženjima. Došavši kao sekretarka Savjeta za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Banja Luka zajedno sa nekoliko uspješnih preduzetnica, članica našeg Savjeta sa željom da upoznaju nove uspješne žene iz zemlje i regiona, nismo ni slutile da će ovaj Samit ostaviti tako snažan utisak na nas, kako po svome sadržaju tako i po poznanstvu sa učesnicima. Ovdje na Samitu smo samo potvrdile svoje mišljenje koliko je važno biti aktivan dio društvenih promjena koje teže da se žena ravnopravno uključi u sva društvena zbivanja.

Budući da žene čine barem polovinu stanovnika Bosne i Hercegovine, izuzetno je važno pružiti im podršku da uspiju u svojim namjerama, ma koja oblast da je u pitanju, a u ovom slučaju to je preduzetništvo,  jer samo tako ćemo dobiti srećnu ženu, a bezmalo i srećnu državu jer kada je žena srećna i porodica je srećna, a time i cijelo društvo.

Statistike jasno pokazuju da se najviše nasilja i svih negativnih posljedica po društvo dešava u siromašnim sredinama tamo gdje žena nije finansijski nezavisna. Dakle, podržimo ženu  i cijelo društvo će osjetiti dobrobit. Mi u Privrednoj komori smo još prije deset godina osnovali prvi Savjet za žensko preduzetništvo sa ciljem osnaživanja žena i putem ovih savjeta koje smo osnovali po svim područnim jedinicama Komorskog sistema RS djelujemo na jačanje žena putem edukacija, različitih poslovnih susreta i događaja kao što su konferencije, sajmovi i slično, kako onih koje mi organizujemo tako i učešćem u tuđim događajima.

U toku ovih godina smo radili na brojnim istraživanjima i analizama i došli ne jednom do zaključka da su žene, statistički gledano, obrazovanije od muškaraca, bar kada je visoko obrazovanje u pitanju, ali da imaju znatno slabije razvijene karijere i pozicije u društvu. To je uslovljeno brojnim faktorima, a jedan od prvih je stvaranje porodice gdje se sav teret prelije na žene i one ostaju „zarobljene“ u kući. Tu mora da dođe do promjena na koje društvo treba da utiče različitim mjerama, a prije svega boljom socijalnom politikom i dječijom zaštitom, kao i mijenjanjem percepcije društva u vezi sa zaposlenim ženama. Žena ne smije biti talac porodice, jer porodicu čini i muškarac koji treba da dijeli poslove i obaveze sa ženom. To je dug put, ali mi ga moramo preći, za početak bar da napravimo prvi korak. Ja se nadam da smo ga napravili. Ovaj Samit je jedan od krupnijih koraka na tom putu. Na veliku radost tu smo srele mnogo uspješnih žena koje nisu samo izvršioci poslova, već i donosioci odluka. Ovo je vrlo važno da žene budu u jednakoj poziciji kao muškarci kada je donošenje odluka u pitanju. Jednostavno, potreban je i ženski princip u svemu, pa i u donošenju odluka. Dokazano je da su žene odgovornije i empatičnije, te su njihove odluke češće u interesu svih, a ne samo pojedinaca.

Na Samitu smo imale priliku upoznati mnoge druge uspješne preduzetnice, naučiti nešto jedne od drugih  i ostvariti kontakte od kojih su neki prerasli u  poslovnu saradnju. Ja lično sam se povezala i umrežila sa mnogim učesnicama Samita te sa njima razmjenjujem iskustva i međusobno se pozivamo na važne događaje. Sigurna sam da je ovaj Samit mnogima, kao i meni, pomogao da spoznamo svoje snage i slabosti, da pokušamo slabosti pobijediti, a snage unaprijediti i umnogome ojačati do nekog sljedećeg Samita, kojem se unaprijed radujem.

 

Nada Budiša

Sekretarka Savjeta za žensko preduzetništvo PPK BL