TAJMA KAPIĆ: “SVAKI DJEČIJI OSMIJEH MENI JE NAGRADA”

0
3607

Članica RAP Poslovna Žena, Tajma Kapić rođena je u Mostaru 1965. godine. Pohađala je gimnaziju “Aleksa Šantić” u Mostaru, te diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Svoje obrazovanje nastavlja u Irskoj, gdje je magistrirala studij za međunarodni razvoj na University College Dublin. Predavač je i doktorant na Dublin City University. Bavi se doktoratom na temu “Uticaj mirovnih sporazuma na političku reprezentaciju žena u poslijeratnim podjeljenim društvima: slučaj BiH”. Tajma je na čelu nevladine organizacije Cradle LTD, koja je početkom 2018. godine proslavila 25 godina postojanja i uspješnog bavljenja humanitarnim radom i međunarodnim razvojem.

Tajma ima više od 20 godina iskustva u polju međunarodnog razvoja i već duže vrijeme uspješno vodi Cradle, realizirajući projekte u više zemalja Evrope i JI Azije. Neke od zemalja u kojima je bila angažovana su: Irska, Norveška, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Thailand. Tajma kaže da je posao kojim se bavi izuzetno specifičan te da su uvjeti za uspjeh predanost, istrajnost, dobre diplomatske i vještine suočavanja sa stresom. Budući da radi sa djecom, majkama i porodicama koje se trpe ili su prošle kroz izuzetno traumatična iskustva, tvrdi da joj svaki dječiji osmijeh i uspješno okončan projekat donosi višestruke emotivne nagrade koje je nemoguće iskazati nekim mjerljivim parametrima.

Kakvi su bili počeci Vaše karijere?

Za početke karijere često kažem da je ‘moj poziv izabrao mene’ a ne obrnuto, jer sam počela raditi u lokalnoj nevladinoj organizaciji u Mostaru 1992. godine, nakon čega sam morala napustiti rodni grad i otići u Irsku. Tu sam nastavila sa radom u Cradle-u, jer to je bila jedna od organziacija koja je slala urgentnu humanitarnu pomoć u Mostar, a sa kojom sam sarađivala radeći u lokalnoj organziaciji. Moja karijera se dalje nastavila u Norveškoj a od 1998. godine sam ponovo u Dublinu, gdje radim i danas kao direktor u Cradle LTD.

Šta vam je najveća motivacija?

Najveća motivacija su uspješno i na vrijeme završeni prokjekti, a mnogo se trudim da iz svakog projekta nešto naučim. Vodim se mudrim riječima Nelsona Mandele: “Ne postoji nešto što se zove neuspjeh jer iz svakog pokušaja ili izađete kao pobjednik ili nešto naučite.”

Kakav odnos gradite sa svojim timom?

Dugo sam se bavila rukometom, koji je timski sport i koji me je naučio zlatna pravila timskog rada. Timski rad podrazumijeva uzajamno uvažavanje i poštovanje ideja i principa ostalih članova tima.

Koje vam priznanje posebno znači?

Od svih priznanja najviše mi znači nagrada od grada Mostara za “Sportsku ličnost godine u polju razvoja sporta a naročito rukometa za mlade” koju sam dobila 2013. godine. Posebno mi znači zbog toga što je to priznaje od mog grada koji živi i živjet će uvijek u meni.

Kažu da iza svakog uspješnog muškarca postoji žena. Slažete li se? A ko stoji iza svake uspješne žene?

Ne slažem se sa ovom izjavom i smatram je staromodnom. Možda je bila adekvatna tokom pedesetih godina prošlog vijeka. Bilo bi dobro da iza svih nas stoje naše porodice, bliža oklolina, ljudi koje volimo i da iz te ljubavi i poštovanja crpimo pozitivnu enegiju i inspiraciju.

Postoji li događaj koji je obilježio vašu karijeru?

Da, kao što sam rekla, moja karijera je izabrala mene u izvjesnom smislu a to je bila moja prirodna i skoro refleksna reakcija na ratna događanja koja su nažalost obilježila mnoge živote, uključujući i moj. Moj način borbe i dok sam bila u Mostaru a posebno otkako živim i radim van BiH je ta konstantna želja da podržim i dam glas onima koji ga nemaju ili im je na neki način oduzet.

Vaši planovi za blisku budućnost?

Kao sto rekoh svaki uspješno okončani projekat je inspiracija i motivacija, tako da planiram nastaviti ovaj već isprobani recept.

RAP Poslovna Žena