Pripremljena je Deklaracija o hitnom sprovođenju odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova

0
2109
Pripremljena je Deklaracija o hitnom sprovođenju odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova
Pripremljena je Deklaracija o hitnom sprovođenju odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova - ilustracija: Thinkstock

Povodom 19. novembra –Svjetskog dana poduzetnica, Regionalna asocijacija poduzetnica BiH izražava podršku razvoju poduzetništva čiji je osnovni cilj ostvarivanje, ne samo individualnih, već i općih društvenih interesa.

Poduzetništvo je i jedan od glavnih resursa razvoja država, pokretač promjena i procesa. Ono ovisi o državi, ali i obrnuto-država ovisi o poduzetništvu, te samo partnerski odnos javnog i realnog sektora mogu doprinijeti cjelokupnom prosperitetu društva.

Takođe, partnerski odnos muškaraca i žena je preduslov za demokratsko funkcioniranje države. Stoga, Regionalna asocijacija poduzetnica BiH izražava zabrinutost da i pored donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine i uspostavljanja institucionalnih mehanizama, te osnivanja Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, nije došlo do ravnopravnog učestvovanja muškaraca i žena u politici i procesima donošenja odluka.

Regionalna asocijacija poduzetnica Bosne i Hercegovine je pripremila tekst Deklaracije čiji je cilj da se hitno sprovedu odredbe člana 20. i 24. Zakona o ravnopravnosti spolova, kako bi žene bile imenovane u izvršnu vlast u mjeri kako je to propisano Zakonom, a to znači najmanje 40 posto.

Informacija i tekst Deklaracije će biti upućen predstavničkim domovima i domovima naroda BiH i FBiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, te kantonalnim skupštinama na usvajanje. Premijeri i vlade svih nivoa, nakon konstituisanja vlasti, će imati obavezu da implementiraju odredbe Zakona. Regionalne asocijacije žena BiH pratit će stepen implementacije na kraju svake godine, a te podatke plasirat će u javnost.

Agenciji za ravnopravnost spolova BiH bit će ponuđena saradnja i pomoć u praćenju implementacije Deklaracije, u okviru kapaciteta kojima raspolaže Regionalna asocijacija poduzetnica Bosne i Hercegovine.

Žene čine polovinu ukupne populacije te imaju pravo na srazmjernu zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i sudskim tijelima države. Isključivanjem žena iz demokratskih političkih procesa društvo i država su uskraćeni za značajne vrijednosti, znanje i sposobnosti koje žene posjeduju.

Smatra se da se žene ne uključuju u politiku zbog straha od različitih seksističkih i diskriminatornih istupa pojedinaca, te lažnih informacija i insinuacija. S tim u vezi, tražimo strogo kažnjavanje pojedinaca i medija koji učestvuju ili tolerišu takve istupe.

Kako se navodi u Preporukama za povećanje političke participacije žena, insistiramo da sve stranke izrade strategiju za uključivanje žena u politiku, te organiziraju i potiču edukaciju žena.

Političkim strankama bi trebalo biti u interesu educirati članstvo za različite vještine kao što su javni nastup, odnosi s javnošću i medijima, ali i vezano uz područja javnih politika.