EKO-TEH POČINJE RADOVE NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE UZ ŠKOLU “UMIHANA ČUVIDINA”

0
4300

Nakon potpisivanja okvirnog sporazuma, danas je između Općine Novi Grad Sarajevo i izabranog izvođača radova firme Eko-Teh potpisan prvi ugovor za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa pratećim sadržajima uz školu “Umihana Čuvidina” u Boljakovom Potoku“ u vrijednosti od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Sva sredstva osigurana su kroz budžet Općine Novi Grad Sarajevo.

Riječ je o jednom od najznačajnihih kapitalnih projekata kojeg Općina Novi Grad realizira u sklopu Programa “Novi Grad 2020”, a čija je ukupna vrijednost 5,1 milion konvertibilnih maraka.

“Radi se o vrlo zahtjevnom projektu, a danas potpisujemo prvi ugovor u iznosu sredstava osiguranih budžetom za prošlu i ovu godinu, koji će omogućiti da se u roku od deset mjeseci uradi prva faza projekta. Ostaje nam da u narednoj godini osiguramo još 2,6 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se ovaj projekat u cjelosti završio. Planirani rok za njegovu realizaciju je 18 mjeseci. U pripremnom periodu održali smo niz sastanaka sa izvođačem radova i predstavnicima škole kako bi osigurali uslove da nam djeca tokom izvođenja radova budu sigurna”, izjavio je Emir Dedović, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za finansije.

Dodao je da je Općina u proteklom periodu završila projektnu dokumentaciju, a da je projektno rješenje izradila projektantska kuća IDEA, te da je ishodovana i građevinska dozvola, kao i saglasnosti javnih komunalnih preduzeća i svih drugih učesnika u ovom projektu. Radovi će početi u srijedu 21. marta i trajat će narednih 18 mjeseci, a Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo vršit će stručno-tehnički nadzor.

Direktor škole Aziz Mulahmetović istakao je značaj ovog višemilionskog projekta za jedno od najvećih naselja na području Novog Grada. Kazao je da će dok traje školska godina, nastojati na najbolji mogući način organizirati odvijanje nastavnog procesa u postojećem dijelu škole.
“Obzirom da se radi o izuzetno značajnom projektu, zamolio bih roditelje i nastavno osoblje za razumijevanje i da se strpe, jer je ovo projekat od velikog zanačaja za cjelokupnu zajednicu”, rekao je Mulahmetović.

Prema riječima Jasminke Pindžo, direktorice firme Eko-Teh, prvo će se raditi na izgradnji jednog dijela objekta, a kada se školska godina završi kompletirat će radove.

“Obzirom da će nastavni proces trajati do juna sa direktorom škole dogovoreno je da se prvo izvodi dio radova koji neće ometati nastavni proces i mislim da ćemo ovo u roku završiti”, rekla je Pindžo.

Osim sportske dvorane, ovaj impresivni projekat podrazumijeva izgradnju 11 novih učionica, zatim podzemne garaže, obdaništa koje ovom naselju nedostaje, kao i prostora za fitnes i ambulante porodične medicine.

Izvor: Akta.ba